Certyfikaty

 

certMożliwość uczestnictwa w szkoleniach i kursach pozwalających zdobyć Certyfikaty Zawodowe

 

 

 

W czerwcu ruszyła rekrutacja do Szkoły Policealnej LIDER dla dorosłych. Zapraszamy do zapisów i wyboru jednego z bezpłatnych kierunków. Dokumenty można składać
w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz w sobotę w godzinach od 8:00 do 13:00.

Kształcimy na kierunkach:

 • Technik administracji
 • Technik drogownictwa
 • Technik geodeta
 • Technik BHP
 • Technik informatyk
 • Technik rachunkowości
 • Florysta

Niezbędne dokumenty:

 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości (w przypadku LO odpowiedniej podbudowy: ZSZ, Gimnazjum, SP)
 • 3 zdjęcia legitymacyjne dla szkół jednorocznych i 4 zdjęcia dla szkół dwuletnich
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (Szkoła wydaje skierowanie do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie)
 • kserokopia dowodu osobistego

Gwarantujemy bezpłatne zapisy i brak opłat przez cały okres trwania nauki, wykwalifikowaną kadrę oraz zdobycie dobrze płatnego zawodu. Na start dla każdego słuchacza TABLET SAMSUNG z zestawem elektronicznych podręczników.

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ – zapraszamy!

plakat aktualnosć rekrutacja 1