Jest nam niezmiernie miło poinformować, że podczas tegorocznych egzaminów zawodowych słuchacze Szkoły Policealnej Lider na czterech kierunkach uzyskali wyniki równe bądź wyższe niż średnia dla miasta Wrocławia oraz Dolnego Śląska:

    • technik eksploatacji portów i terminali,
    • technik bhp

Ponadto 100% uzyskali słuchacze na kierunkach

  • technik drogownictwa
  • florysta

Były to pierwsze egzaminy w naszej Szkole. Wszystkim serdecznie gratulujemy, a przyszłych kandydatów zapraszamy do rekrutacji.

 

zdawalnosc