Egzaminy zawodowe

Szanowni Państwo,

11.02.2018 roku upływa czas na składanie przez Państwa deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Egzamin odbędzie się 19.06.2018 roku – część pisemna, pomiędzy 22.06. a 4.07.2018r - część praktyczna.

Deklaracje należy złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Policealnej Lider.

 

egzaminy