Certyfikaty

 

certMożliwość uczestnictwa w szkoleniach i kursach pozwalających zdobyć Certyfikaty Zawodowe

 

 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekazała dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzanych w sesji letniej roku szkolnego 2017/2018. Miło jest nam poinformować, iż wszyscy słuchacze Szkoły Policealnej LIDER zdali części pisemną egzaminu zawodowego; oznacza to osiągnięcie poziomu 100% zdawalności tej części egzaminu w naszej szkole.

 

Po raz kolejny także wszyscy absolwenci szkoły zdali egzamin praktyczny na kierunku florystyka (kwalifikacja R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych), a także na kierunku technik administracji (kwalifikacja A. 68 Obsługa klienta w jednostkach administracji) oraz kierunku opiekun w domu pomocy społecznej (kwalifikacja Z06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej). 100% zdawalność osiągnęli także słuchacze przystępujący do kwalifikacji E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych na kierunku technik informatyk; podobną zdawalność osiągnęli także słuchacze kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy przystępujący do kwalifikacji Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy.


Serdecznie gratulujemy naszym słuchaczom i absolwentom oraz zachęcamy do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

Zapraszamy do odbierania świadectw od 10 września br.

 

zdawalnosc