Certyfikaty

 

certMożliwość uczestnictwa w szkoleniach i kursach pozwalających zdobyć Certyfikaty Zawodowe

 

 

 

UPRAWIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

Szkoła Policealna LIDER działa w oparciu o decyzję Kuratorium Oświaty z dnia 19.08.2014 o nr 71/2014. Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej.

Szkoła policealna LIDER posiada uprawnienia szkoły publicznej, co dla słuchacza oznacza:

 •  Nauka pobierana w szkole jest bezpłatna i nie wiąże się dla słuchacza z żadnymi opłatami
 • Wydawane świadectwa ukończenia szkoły są zgodne z zasadami i wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN)
 • Słuchacz uzyskuje legitymację uprawniającą do zniżek MPK, PKS, PKP
 • Słuchaczom wydaje się zaświadczenia do ZUS, KRUS, WKU, MOPS
 • Absolwenci szkoły policealnej mają możliwość podejścia do zewnętrznego egzaminu zawodowego, którego zdanie kończy się otrzymaniem tytułu technika w danym zawodzie lub tytułu równoważnego

Certyfikaty i Uprawnienia

Wybierając Szkołę Policealną LIDER każdy słuchacz ma możliwość nieodpłatnie uczestniczyć w szkoleniach i kursach, które pozwolą zdobyć ceniony na rynku pracy certyfikat. W ramach nauki każdy słuchacz może zapisać się na 3 dowolne szkolenia i zdobyć certyfikaty.

Oferta obejmuje:

 •  Kurs dla Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normami ISO 9001:2008; ISO 14001; ISO 18001
 • Specjalista ds. zarządzania produkcją ? Lean Management poziom 1 i 2
 • Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych
 • Droga do kariery
 • Efektywne techniki sprzedażowe
 • Rekrutacja bez stresu
 • Zarządzanie czasem
 • Sztuka efektywnej autoprezentacji

Po ukończonym szkoleniu każdy z uczestników otrzyma unikatowy certyfikat, zabezpieczony specjalnym hologramem. Certyfikaty są wydawane w j. polskim oraz j. obcym wybranym przez słuchacza. Ponad to szkolenia są uzupełnieniem oferty edukacyjnej Szkoły Policealnej LIDER, dając słuchaczom szansę wyróżnienia się na rynku pracy!