Certyfikaty i Uprawnienia

Wybierając Szkołę Policealną LIDER każdy słuchacz ma możliwość nieodpłatnie uczestniczyć w szkoleniach i kursach, które pozwolą zdobyć ceniony na rynku pracy certyfikat. W ramach nauki każdy słuchacz może zapisać się na 3 dowolne szkolenia i zdobyć certyfikaty.

Oferta obejmuje:

 •  Kurs dla Auditorów i Pełnomocników Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normami ISO 9001:2008; ISO 14001; ISO 18001
 • Specjalista ds. zarządzania produkcją ? Lean Management poziom 1 i 2
 • Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych
 • Droga do kariery
 • Efektywne techniki sprzedażowe
 • Rekrutacja bez stresu
 • Zarządzanie czasem
 • Sztuka efektywnej autoprezentacji

Po ukończonym szkoleniu każdy z uczestników otrzyma unikatowy certyfikat, zabezpieczony specjalnym hologramem. Certyfikaty są wydawane w j. polskim oraz j. obcym wybranym przez słuchacza. Ponad to szkolenia są uzupełnieniem oferty edukacyjnej Szkoły Policealnej LIDER, dając słuchaczom szansę wyróżnienia się na rynku pracy!

UPRAWIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ

Szkoła Policealna LIDER działa w oparciu o decyzję Kuratorium Oświaty z dnia 19.08.2014 o nr 71/2014. Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej.

Szkoła policealna LIDER posiada uprawnienia szkoły publicznej, co dla słuchacza oznacza:

 •  Nauka pobierana w szkole jest bezpłatna i nie wiąże się dla słuchacza z żadnymi opłatami
 • Wydawane świadectwa ukończenia szkoły są zgodne z zasadami i wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN)
 • Słuchacz uzyskuje legitymację uprawniającą do zniżek MPK, PKS, PKP
 • Słuchaczom wydaje się zaświadczenia do ZUS, KRUS, WKU, MOPS
 • Absolwenci szkoły policealnej mają możliwość podejścia do zewnętrznego egzaminu zawodowego, którego zdanie kończy się otrzymaniem tytułu technika w danym zawodzie lub tytułu równoważnego