Do Szkoły Policealnej LIDER można zapisać we Wrocławiu na ulicy Sołtysowickiej 19 B / parter pokój 5 SEKRETARIAT. Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -16.00, oraz w soboty 08:00 – 13:00,
O przyjęciu do Szkoły Policealnej LIDER decyduje kolejność zgłoszeń.
Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym. Odbywają się w soboty oraz w niedziele.
Nauka jest całkowicie ZA DARMO.
Na prośbę słuchacza wydawane są bezpłatnie zaświadczenia do ZUS,KRUS, WKU i MOPS.
W Szkole Policealnej LIDER nie jest wymagana matura.
Ważność legitymacji można przedłużyć w lutym lub we wrześniu po zaliczeniu semestru.
Tak. Zgodnie z rozporządzeniem MEN, aby przystąpić do egzaminu semestralnego, należy spełnić dwa podstawowe warunki: rozliczyć pracę kontrolną oraz posiadać min. 50 % frekwencji, na danym przedmiocie.
Legitymacja i indeks są drukami ścisłego zarachowania, wydawane są jedynie za potwierdzeniem odbioru – własnoręczny podpis.
Legitymację można odbierać po rozpoczęciu danego semestru (letniego – wrzesień, zimowego – styczeń/luty).