Certyfikaty

 

certMożliwość uczestnictwa w szkoleniach i kursach pozwalających zdobyć Certyfikaty Zawodowe

 

 

 

REKRUTACJA ON-LINE

PATRONAT I REKOMENDACJA

OPIS ZAWODU

Termin Florystyka oznacza sztukę układania bukietów z kwiatów, w taki sposób, aby w pełni wykorzystać ich walory estetyczne. Osobę wykonującą te czynności zawodowo nazywa się florystą. Do zadań absolwenta kierunku florysta należy: wykonywanie projektów dekoracji roślinnych, przygotowywanie materiału roślinnego, suszu i sztucznych roślin do wykonania dekoracji, wykonywanie dekoracji roślinnych różnego typu, pakowanie i transport gotowych kompozycji.

Absolwent kierunku florysta zajmuje się stylizacją wnętrz (wizualną oprawą uroczystości) materiałem roślinnym w hotelach, biurach, sklepach, rezydencjach, kościołach, mieszkaniach, a także stoiskach targowych, konferencjach itp.

Każdy słuchacz otrzymuje od naszego patrona 12 egzemplarzy branżowego dwumiesięcznika

Nasz dom i ogród – Flora

PERSPEKTYWY PRACY

Główne miejsca zatrudnienia florysty to: kwiaciarnie i firmy florystyczne, firmy specjalizujące się w dekoracji wnętrz, rynek hurtowy materiałów florystycznych, hotele i firmy dbające o dekorację swych wnętrz, a także imprezy targowe i wystawiennicze Florysta, zależnie od poziomu wiedzy i umiejętności może wykonywać pracę na stanowisku młodszego florysty, florysty lub mistrza florystyki. W zawodzie florysty nie ma granicy wiekowej, zawód ten mogą wykonywać także osoby starsze pod warunkiem, że posiadają odpowiednie kwalifikacje, warunki zdrowotne i predyspozycje.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY

Florysta

SYMBOL CYFROWY ZAWODU

Symbol 343203

OKRES KSZTAŁCENIA

1 rok (2 semestry)

TRYB NAUCZANIA

  • System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

KWALIFIKACJE

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji: 

      • K1 Wykonywanie kompozycji florystycznych (R.26)

REKOMENDACJA

Rekomendacja FLORA

NASZ DOM I OGRÓD – FLORA to ogólnopolski, bogato ilustrowany magazyn, który ukazuje się od 2000 r. Czasopismo skierowane jest do florystów, właścicieli kwiaciarń, producentów oraz hurtowników branży florystycznej i kwiatowej.

Doceniając rolę kwiatów, ważne jest rozbudzenie pasji do tworzenia bukietów, kompozycji, aranżacji i dekoracji.

Słuchacze Szkoły Policealnej LIDER, dzięki praktycznym zajęciom prowadzonym przez specjalistów w pracowniach florystycznych, są doskonale przygotowani do wykonywania zawodu.

Rekomendujemy kierunek florysta. Objęcie nad nim patronatu jest potwierdzeniem, że Szkoła Policealna Lider naucza na wysokim poziomie. Słuchacze przygotowani do zawodu pod czujnym okiem profesjonalistów po zakończeniu edukacji staną się fachowcami.

                                          Redaktor Naczelna
                                          Dyrektor OW NDIO                                       
                                         Bogda Kalińska-Pawęska

PROGRAM NAUCZANIA

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestry Liczba godzin
w cyklu nauczania
I II
PRZEDMIOTY OGóLNOKSZTAŁCĄCE
1. Podstawy przedsiębiorczości 20   20
  Łączna liczba godzin 20   20
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM TEORETYCZNYM
1. Materiałoznawstwo roślinne i nieroślinne 30 15 45
2. Kulturowe podstawy florystyki 10   10
3. Środki wyrazu twórczego   25 25
4. Kompozycje florystyczne 35 25 60
5. Przedsiębiorstwo florystyczne 15   15
6. Język obcy we florystyce   15 15
  Łączna liczba godzin 90  80 170
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM
1. Wykonywanie kompozycji florystycznych 70 100 170
  Łączna liczba godzin 70 100 170
  Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 160 180 340
  Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 180 180 360
  Praktyka zawodowa     4 tygodnie