rachunkowośćFLORYSTA

informatykTECHNIK INFORMATYK

florystaTECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

administracjaTECHNIK ADMINISTRACJI

rachunkowośćTECHNIK RACHUNKOWOŚCI

drogownictwoTECHNIK DROGOWNICTWA

bhpTECHNIK BHP

geodetaTECHNIK GEODETA

informatykOPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

florystaASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 
 

Studium LIDER we Wrocławiu to Szkoła Policealna dla dorosłych, której kierunki kształcenia są odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców oraz na wymogi  rynku pracy.

Przy wyborze kierunku w studium ważne jest by kierować się zarówno własnymi predyspozycjami, ale także zwrócić uwagę na jakich specjalistów jest aktualnie zapotrzebowanie. Dobrze wybrane kierunki nauki w studium policealnym to inwestycja w przyszłość!

W Szkole Policealnej LIDER kierunki, na które można się rekrutować to: technik administracji, technik drogownictwa, technik geodeta, technik BHP, technik informatyk, technik rachunkowości, technik eksploatacji portów i terminali, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, florysta.

Po zakończeniu nauki na kierunkach: administracja,  drogownictwo, geodezja,  BHP, eksploatacja portów i terminali, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, studium informatyczne czy studium florystyczne, słuchacze mogą podejść do egzaminu państwowego przed Okręgową Komisję Egzaminacyjną.