Szkoła Policealna LIDER, gwarantuje swoim słuchaczom najwyższą jakość kształcenia, również z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego. Programy nauczania są jasno określone, a systematyczne uczestniczenie w zajęciach daje wiele korzyści.

GWARANCJA PRAKTYK

Wszyscy słuchacze Szkoły Policealnej LIDER, odbywają praktyki zawodowe zgodnie z kierunkiem kształcenia. Zakres wiedzy i umiejętności zdobytych podczas praktyki zawodowej określa program nauczania stworzony dla danego zawodu.
Na każdym z kierunków jest określony wymiar godzin praktycznych konieczny do odbycia. Praktyka zawodowa ma służyć połączeniu zdobytej wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi nabytymi w przedsiębiorstwie. Odbycie i zaliczenie przez słuchacza praktyki zawodowej jest warunkiem koniecznym do zaliczenia danego semestru i ukończenia całego cyklu nauki.

ZESTAW ELEKTRONICZNYCH PODRĘCZNIKÓW W TWOIM TABLECIE
Każdy słuchacz wybierający Szkołę Policealną LIDER otrzyma na start TABLET wraz z zestawem elektronicznych podręczników, które ułatwią dostęp do wiedzy w każdym momencie.