nauka Jak Rozpocząć Naukę

dokumenty Wymagane Dokumenty

rejestracjaRejestracja On-Line

zaświadczenia Zaświadczenia

Zasady rekrutacji

Szkoła Policealna LIDER we Wrocławiu prowadzi nabór dwa razy w ciągu roku:

  • nabór letni od maja do września (zajęcia rozpoczynają się w połowie września)
  • nabór zimowy od stycznia do lutego (zajęcia rozpoczynają się w połowie lutego)

Dokumenty należy składać w Sekretariacie bezpłatnej Szkoły Policealnej LIDER we Wrocławiu, pokój nr 5:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00,
  • w soboty w godzinach: 08:00 - 13:00

O przyjęciu do Szkoły Policealnej Lider we Wrocławiu decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego warto zapisać się jak najwcześniej, aby mieć gwarancje miejsca na wybranym studium zawodowym.