Kto może zapisać się do Szkoły Policealnej LIDER?

W Szkole Policealnej LIDER uczyć się może każda osoba, która ukończyła 18 lat, posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej. Nauka w szkołach policealnych przewidziana jest dla absolwentów liceum bądź technikum. Kandydat do Szkoły Policealnej LIDER nie musi posiadać matury.

Co trzeba zrobić, aby zapisać się do Szkoły Policealnej LIDER?

Do Szkoły Policealnej LIDER można zapisać się na dwa sposoby: bezpośrednio w sekretariacie oddziału lub wypełniając formularz przez Internet.

Co decyduje o przyjęciu do Szkoły Policealnej LIDER?

O przyjęciu do Szkoły Policealnej LIDER decyduje kolejność zgłoszeń, więc warto zapisać się jak najwcześniej, aby mieć gwarancje posiadania miejsca na wybranym kierunku. Nabór prowadzimy dwa razy w ciągu roku: nabór letni od maja do września (zajęcia rozpoczynają się od II połowy września) oraz nabór zimowy od grudnia do lutego (zajęcia rozpoczynają się od II połowy lutego).

Czy szkoła pobiera wpisowe?

Szkoła nie pobiera wpisowego na żadnym z kierunków. Ile kosztuje nauka w Szkole Policealnej LIDER? Nauka w Szkole Policealnej LIDER jest BEZPŁATNA.

Jak można się zapisać?

  • OSOBIŚCIE - Odwiedź nas w Sekretariacie Szkoły (mapa)
  • TELEFONICZNIE - Zadzwoń 71 324 68 58
  • PRZEZ INTERNET