Jakie dokumenty potrzebne są, aby zapisać się do Szkoły Policealnej LIDER?

  • Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku LO odpowiedniej podbudowy: ZSZ, Gimnazjum, SP)
  • 4 zdjęcia legitymacyjne 

Kwestionariusz do pobrania

Podaniepdf