Certyfikaty

 

certMożliwość uczestnictwa w szkoleniach i kursach pozwalających zdobyć Certyfikaty Zawodowe

 

 

 

Na prośbę słuchacza wydawane są bezpłatnie zaświadczenia do ZUS,KRUS, WKU, MOPS. Osoby uczące się w Szkole Policealnej LIDER mogą w sekretariacie szkoły uzyskać zaświadczenie potwierdzające aktualny status słuchacza. 

Na podstawie wydanych zaświadczeń nasi uczniowie mogą ubiegać się o świadczenia z takich instytucji jak ZUS, KRUS lub innych przyznających różnego rodzaju zasiłki. 

Atrakcyjność pracownika dla przyszłego pracodawcy często jest mierzona kosztami zatrudnienia. 

Każdy słuchacz Studium Policealnego, który nie ukończył 26. roku życia, jest potencjalnie atrakcyjnym pracownikiem, ponieważ może być zatrudniony przez swego pracodawcę, który jako płatnik będzie zwolniony od opłacania składek na ZUS. Kształcąc się w systemie zaocznym, słuchacz dysponuje odpowiednią ilością czasu, aby podjąć zatrudnienie nawet w pełnym wymiarze czasu pracy.