Certyfikaty

 

certMożliwość uczestnictwa w szkoleniach i kursach pozwalających zdobyć Certyfikaty Zawodowe

 

 

 

REKRUTACJA ON-LINE

REKOMENDACJA

logo rekomendacja BHP

OPIS ZAWODU

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) zajmuje się prowadzeniem rejestrów oraz wyjaśnieniem przyczyn wypadków w zakładzie pracy. Dba on także o zapewnienie odpowiedniego nadzoru dotyczącego przestrzegania zasad BHP. Ważnym elementem działalności specjalisty BHP jest prowadzenie szkoleń dla pracowników zakładów pracy. Mają one przygotować kadrę do bezpiecznego wykonywania swoich zadań i zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków. Specjalista ds. BHP przygotowuje również analizy, raporty i zaświadczenia.

PERSPEKTYWY PRACY

Absolwent kierunku może podjąć pracę na stanowisku technik BHP między innymi w zakładach pracy, służbach BHP, Urzędach Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu BHP.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

SYMBOL CYFROWY ZAWODU

Symbol 325509

OKRES KSZTAŁCENIA

1,5 roku (3 semestry)

TRYB NAUCZANIA

  • System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

KWALIFIKACJE

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji: 

  • K1 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13)

REKOMENDACJA

 

Rekomendacja BHP page 001

Firma Usługowo-Szkoleniowa Marzena Matuszek zajmująca się profesjonalną obsługą firm w zakresie BHP, PPOŻ oraz HACCP rekomenduje naukę w Szkole Policealnej LIDER na kierunku Technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Doświadczenia wyniesione ze współpracy z słuchaczami szkoły, którzy odbywają praktyki zawodowe w mojej firmie wskazują na ich profesjonalizm, dobre przygotowanie praktyczne oraz solidność i odpowiedzialność. Z pewnością absolwenci SP LIDER odnajdą się na wymagającym rynku pracy.

Marzena Matuszek - właścicielka

 

 

 

PROGRAM NAUCZANIA

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestry Liczba godzin
w cyklu nauczania
I II III
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. Podstawy przedsiębiorczości 20     20
  Łączna liczba godzin 20     20
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM TEORETYCZNYM
1. Podstawy prawa pracy 20 20   40
2. Techniczne bezpieczeństwo pracy 40 30   70
3. Ergonomia w procesie pracy 25 20   45
4. Zagrożenia w środowisku pracy   30 40 70
5. Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy   10 15 25
  Łączna liczba godzin 85 110 55 250
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM
1. Ocena ryzyka zawodowego 30 20 30 80
2. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych   25 30 55
3. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy 40 20 60 120
  Łączna liczba godzin 70 65 120 255
  Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 155 175 175 505
  Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 525
  Praktyka zawodowa       4 tygodnie