REKOMENDACJA

logo rekomendacja tech informatyk

OPIS ZAWODU

Informatyk  zajmuje się nowymi technologiami w zakresie zasad gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do najważniejszych zadań informatyka należą umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka służąca do tego, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek. Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu, kiedy to informatyka stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu czy handlu, wspomaga skuteczne zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wielu innych dziedzin. Ponieważ jest to jedna z najszybciej rozwijających się branż, powstało wiele specjalizacji między innymi programista, administrator sieci komputerowych, projektant stron internetowych.

PERSPEKTYWY PRACY

Absolwenci kierunku Technik Informatyk mogą szukać pracy w różnorodnych firmach. Branża informatyczna jest jedną z najszybciej rozwijających się branż na rynku pracy.
Osoba z tytułem technik informatyk może znaleźć zatrudnienie w takich miejscach jak :instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, firmy sprzedające sprzęt komputerowy , firmy instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe , punkty serwisowe sprzętu komputerowego , wydawnictwa i drukarnie , studia graficzne i dźwiękowe, studia telewizyjne i filmowe ,przedsiębiorstwa i instytucje korzystające z komputerów.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY

Technik informatyk

SYMBOL CYFROWY ZAWODU

Symbol 351203

OKRES KSZTAŁCENIA

2 lata (4 semestry)

TRYB NAUCZANIA

  • System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

KWALIFIKACJE

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji: 

  • K1 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12)
  • K2 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13)
  • K3 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14)

REKOMENDACJA

Rekomendacja Tech informatyk page 001

SCREEN BY PLAY wiodące na rynku przedsiębiorstwo zajmujące się kompleksowym świadczeniem usług IT, które w swej dotychczasowej działalności wykonało w konsorcjum wiele kompleksowych wdrożeń dla instytucji publicznych, takich jak Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji czy Izba Celna, opiera między innymi swą działalność, o wiedzę i doświadczenie słuchaczy i absolwentów technikum informatycznego prowadzonego przez Szkołę Policealną LIDER. Współpraca SCREEN BY PLAY z osobami kształcącymi się w LIDERZE daje satysfakcję obu stronom; firma pozyskuje pracowników przygotowanych merytorycznie do wykonywania swych obowiązków, a Ci z kolei mogą wykorzystać nabytą podczas nauki wiedzę w sposób praktyczny, a przy tym zarobić pieniądze na europejskim poziomie.
Polecam naukę w Szkole Policealnej LIDER!

Konrad Jurga - CEO

 

PROGRAM NAUCZANIA

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestry Liczba godzin w cyklu nauczania
I II III IV
PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. Podstawy przedsiębiorczości 20       20
  Łączna liczba godzin 20       20
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM TEORETYCZNYM
1. Systemy operacyjne 65 15     80
2. Urządzenia techniki komputerowej 10 45     55
3. Sieci komputerowe      10 45   55
4. Witryny i aplikacje internetowe   20 20 30 70
5. Systemy baz danych   20 20   40
6. Działalność gospodarcza w branży informatycznej 20       20
7. Język obcy zawodowy w branży informatycznej       20 20
  Łączna liczba godzin 95 110 85 50 340
PRZEDMIOTY W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM
1. Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej 60 20     80
2. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi   20 25   45
3. Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych   25 30   55
4. Administracja bazami danych     15 60 75
5. Programowanie aplikacji internetowych      20 65 85
  Łączna liczba godzin 60 65 90 125 340
  Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego 155 175 175 175 680
  Semestralny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
  Praktyka zawodowa         4 tygodnie